dilluns, 13 de juliol de 2009

(Disculpeu els errors; si algú està interessat en els detalls, que m'ho demane per mail)

Garcia Perales, Vicent (2002): Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI): Edició i estudi del País Valencià, València, Departament de Filologia Catalana, Universitat de València. Tesi Doctoral inèdita.260 Mis cuñados y mis primos
Cinctorres
es meus cunyats i-es meus cosins
P. Benifassà
los meus cunyats i-es meus cosins
V. Canes
los meus cunyats i los meus cosins
Peníscola
los meus cunyats i los meus cosins
els... i els...
Vistabella
es meus cunyats i-es meus cosins
l'Alcora
es meus cunyats i-es meus cosins
Orpesa
es meus cunyats i-es meus cosins
Aín
es meus cunyats i-es meus cosins
Moncofa
es meus cunyats i-es meus cosins
Casinos
es meus cunyats - es meus cossins
Rafelbunyol
es meus cunyats i-es meus cossins
Quart de P.
es meus[1] cunyats i-ess meus cossins
Torís
es meus cunyats i-es meus cossins
Polinyà
es meus cunyats i-es meus cosins
Massalavés
mos cunyats i mos cossins
Llanera de R.
es meus cunyats i-es meus cosins
Beniopa
es meus cunyats i-es meus cosins
Moixent
es meus cunyats i-es meus cosins
Biar
mos cunyats i mos cosins
Benilloba
es meus cunyats i-es meus cosins
Benialí
es meus cunyats i-es meus cosins
Calp
es meus cunyats i-es meus cosins
el Pinós
es meus cunats i-es[2] meus cosins
mus cunyats i mus cosins
el Campello
es meus cunyats i-es meus cosins
Crevillent
es meus cunyats i-es meus cosins
Guardamar
mos cunyàs i mos cosins

319 Traje demasiada cebada
Cinctorres
baix portà massa cibada
P. Benifassà
ba(i)x du massa ordi
V. Canes
ba(i)x du mass.ordi
Peníscola
ba(i)x portà massa ordi
Vistabella
baix du massa ordi
l'Alcora
vaix portà massa ordi
Orpesa
va(i)x dur massa ordi
Aín
ba(i)x dur massa ordi
Moncofa
va(i)x dur mass(a) ordi
Casinos
portí massa ordi
Rafelbunyol
portí massa cibà
Quart de P.
portí massa ordi
Torís
portí massa cebà
Polinyà
portí massa ordi
Massalavés
duguí massa ordi
Llanera de R.
vaig[3] portar massa ordi
Beniopa
va(i)x portar massa ordi
Moixent
vaig portar massa civà
Biar
va(i)x dur civà de més
va(i)x portar massa civà
Benilloba
vaix dur massa civà
civà ademés
Benialí
va(i)x dur mass(a) ordi[4]
Calp
va(i)x portar massa ordi
el Pinós
va(i)x portà civà de més
el Campello
va(i)x dur massa civà
Crevillent
va(i)x portà massa civà
Guardamar
va(i)x dur civà de més

329 El cura ha bendecido los ramos
Cinctorres
el capellà ha benit e rams
P. Benifassà
lo capellà ha benid lo rams
V. Canes
lo capellà ha benit el rams
Peníscola
lo capellà ha benid lo rams
Vistabella
el capellà ha benid e rams
(bendecir )
l'Alcora
el capellà ha benedid e rams
(bendecir, )
Orpesa
el capellà ha benedit e rams
Aín
el capellà ha beneït e rams
Moncofa
el capellà ha beneït e rams
Casinos
el capellà ha beneït e rams
Rafelbunyol
el capellà ha beneït el rams
Quart de P.
el capellà ha beneït e rams
Torís
el capellà ha beniït e rams
Polinyà
el capellà ha beneït e rams
Massalavés
el capellà ha beneït e rams
Llanera de R.
el capellà ha beneït e rams
Beniopa
el capellà ha beneït e rams
Moixent
el capellà ha beneït e rams
Biar
el capellà ha benid e rams
(bendecir, )
Benilloba
el capellà ha benedid e rams
(bendecir, )
Benialí
el capellà ha beneït e rams
Calp
el capellà ha benedit e rams
el Pinós
el capellà ha benedid e rams
el Campello
el capellà ha benedit e rams
Crevillent
el capellà ha benit[5] e rams
beneït
Guardamar
el capellà ha beneïd le rams

338 Fuí soldado en África
Cinctorres
ba(i)x se soldat a l'Àfrica
P. Benifassà
baig se soldat a l'Àfrica
V. Canes
Peníscola
vaig se soldat a l'Àfrica
Vistabella
ba(i)x ser soldat a l'Àfrica
l'Alcora
vaix (i)xse soldat en Àfrica
Orpesa
va(i)x se soldat a Àfrica
Aín
ba(i)x ser soldat en l'Àfrica
Moncofa
va(i)x ser soldat en l'Àfrica
Casinos
siguí soldat en Àfrica
Rafelbunyol
<\yo fon soldat en Àfrica
Quart de P.
Torís
siguí soldat en Àfjrica
Polinyà
vaig ser soldat en Àfrica
Massalavés
siguí soldat en Àjfrica
Llanera de R.
vaig ser soldat en Àfrica
Beniopa
vaix ser soldat en Àfrica
Moixent
vaig ser soldat en l'Àfrica
Biar
vaix ser soldad en l'Àfrica
Benilloba
vaix ser soldat en Àfrica
Benialí
vaig ser soldat en Àfrica
Calp
el Pinós
va(i)xé soldad en l'Àfrica
el Campello
va(i)x ser soldat en Àfrica
Crevillent
va(i)x se soldat en Àfrica
Guardamar

349 ¿Se te calmó el dolor?
Cinctorres
te s'ha passat el mal de cap
P. Benifassà
t'ha passad lo ma-lo-cap
V. Canes
te s'ha passad lo mal de cap'
Peníscola
t'ha passad lo mal de cap
Vistabella
te s'ha passat el mal de cap
l'Alcora
te s'ha passad el mal de cap
Orpesa
t'ha passad el mal de cap
Aín
t'ha passat el mal de cap
Moncofa
t'ha passat el mal de cap
Casinos
te se n'ha.mpassat el mal de cap
Rafelbunyol
t'ha passat el mal del cap
Quart de P.
t'ha passat el mal del cap
Torís
t'ha passat el mal de cap
Polinyà
t'ha passat el mal de cap
Massalavés
t'ha passat el mal de cap
Llanera de R.
t'ha passat el mal de cap
Beniopa
t'ha passat el mal de cap
Moixent
t'ha passat el mal de cap
Biar
te se n'ha passad el mal de cap
Benilloba
t'ha passat el mal de cap
Benialí
t'ha passat el mal de cap
Calp
t'ha passat el mal de cap
el Pinós
te se n'ha passad el mal de cap
el Campello
te se n'ha passat el mal de cap
Crevillent
te se n'ha passat el mal de cap
Guardamar
te s'ha passat el mal de cap

353 A los niños les socorrieron los vecinos
Cinctorres
els(i)x xiquets els ban replegà els beïns
P. Benifassà
los(i)x xiquets los ban arreplegà els beïns
V. Canes
el(i)xs xiquets els ban arreplegà los beïns
Peníscola
los xiquets los ban replegà.ls beïns
Vistabella
el(i)x xiquets els ban arreplegà es beïns
l'Alcora
el(i)x xiquets els van arreplegà es veïns
Orpesa
el(i)x xiquets els van arreplegar els veïns
Aín
es(i)x xiquets els baen arreplegar es beïns
Moncofa
el xiquets els arreplegaren es veïns
Casinos
e(i)x xiquets els arreplegaren es beïns
Rafelbunyol
el(i)x xiquets els arreplegaren els beïns
Quart de P.
el(i)x xiquets els arreplegaren es beïns
Torís
el(i)x xiquets de Miquèl els socorriren els beïns
(els)
Polinyà
es(i)x xiquets els arreplegaren es veïns
(els)
Massalavés
esi(x) xiquets els arreplegaren es beïns
(els)
Llanera de R.
es xiquets els vaen arreplegar els veïns
(els)
Beniopa
es xiquets es veïns es vaen socórrer
Moixent
es xiquets els vaen arreplegar es veïns
(els)
Biar
es xiquets les van arreplegar les veïns
(les)
Benilloba
es xiqués de Miquèl es veïns es socorriren
Benialí
es xiquets es socorriren es veïns
(els)
Calp
es xiquets als arreplegaren es veïns
el Pinós
es manyacos es van arreplegà es veïns
(els)
el Campello
e(i)x xiquets es van arreplegar es veïns
la manyaqueria
(es)
Crevillent
es manyacos es van replegà es veïns
(es)
Guardamar
les xiqués es arreplegaren les veïns
(es)

355 Al enfermo hay que cuidarle
Cinctorres
el malal nyha que cudà'l
P. Benifassà
lo malal s'ha de cudà
V. Canes
el malalt nyha que cudà'l
Peníscola
lo malal Vistabella
al malal nyha que cudà-lo
l'Alcora
al malal Orpesa
el malal nyha que cudà-lo
Aín
el malal Moncofa
el malald Casinos
el malal Rafelbunyol
el malald Quart de P.
el malald Torís
el malal(d) yha que cudà-lo
(lo)
Polinyà
el malald yha que cudar-lo
(lo)
Massalavés
al malald y(lo)
Llanera de R.
el malald (lo)
Beniopa
el malal Moixent
al malal yha que cudar-lo
(lo)
Biar
el malal (lo)
()
Benilloba
el malal yha que cudar-lo
Benialí
el malal (lo)
Calp
un maralt yha que cudar-lo
el Pinós
el malalt ha que cudà-lo
el Campello
el malalt ha que cudà-lo
(lo)
Crevillent
el malalt ha que cudà-lo
(lo)
Guardamar
el malal ha que cudà-lo
(lo)

358 El pan se le ha repartido a los pobres
Cinctorres
el pa l'han repartit as pobres
P. Benifassà
lo pa l'han repartit als pobres
V. Canes
el pa l'han repartit als pobres
Peníscola
lo pa l'han repartit als pobres
Vistabella
el pa l'han repartit als pobres
l'Alcora
el pa l'han repartid als pobres
Orpesa
el pa l'han repartid als pobres
Aín
el pa l'han repartit als pobres
Moncofa
el pa l'han repartit als pobres
Casinos
el pa l'han partit as pobres
Rafelbunyol
el pa l'han repartit als pobres
Quart de P.
el pa l'han repartit als pobres
Torís
el pa l'han repartit als pobres
(l')
Polinyà
el pa s'ha repartit als pobres
(s')
Massalavés
el pa l'han repartit als pobres
(l')
Llanera de R.
el pa l'han repartit als pobres
(l')
Beniopa
el pa l'han repartit as pobres
Moixent
el pa l'han repartit als pobres
(l')
Biar
el pa l'han repartid a quatre pobres
(l')
Benilloba
el pa l'han repartit as pobres
Benialí
el pa l'han repartit p'als pobres
Calp
el pa l'han repartit as pobres
el Pinós
el pa l'han repartid as pobres
(l')
el Campello
el pa l'han repartit as pobres
(l')
Crevillent
el pa l'han repartit p'als pobres
(l')
Guardamar
el pa l'han repartit as pobres
(l')


361 A las hermanas les enviaron unas cartas§
Cinctorres
a les(t)g (t)germanes li baren embi-à-una carta
P. Benifassà
a les(t)g germanes los ban amb-à-unes cartes
V. Canes
a les(t)g germanes li ban emb-à-unes cartes
Peníscola
a lestg (t)germanes les baren ambi-à-unes cartes
Vistabella
a le(t)g (t)germanes les baren embi-à-unes cartes
l'Alcora
a les(t)g g(t)germanes els van envi-à dos cartes
Orpesa
a les germanes els anvi-aren unes cartes
Aín
a les xermanes els baen ascriùre-una carta
Moncofa
a les germanes els varen anvi-ar unes cartes
Casinos
a le(i)x xermanes els escrigueren unes cartes
Rafelbunyol
a le(i)x xermanes les ascrigueren unes cartes
Quart de P.
a les(i)x xermanes els ambi-aren unes cartes
Torís
a les(i)x xermanes lis han ascrit unes cartes
(li s')
Polinyà
a les(t)g germanes els anvii-aren unes cartes
(els)
Massalavés
a lesi(x) xermanes els escrigueren una carta
Llanera de R.
a les germanes de Miquèl els vaen ascríùrer unes cartes
Beniopa
a les germanes els envi-aren una carta
Moixent
a les g(t)germanes els vaen ascriùre ùna carta
Biar
a les germanes li van escriùre-u nes cartes
Benilloba
a les germanes les vaen envi-ar algunes cartes
Benialí
a les germanes li vaen envi-ar unes cartes
Calp
a les germanes els envi-aren unes cartes
el Pinós
as germanes li van escriùre-unes cartes
(li)
el Campello
a les g(t)gemanes[6] es van escríùrer une cartes[7]
Crevillent
as germanes li-escrigueren cartes
(li)
Guardamar
a les g(t)germanes de Miquel le varen escríùrer unes cartes
(le)

373 El invierno pasado hubo muchas lluvias§
Cinctorres
l'hiberm passad ba nyhabé moltes malalties
P. Benifassà
l'hiberm passat hi ban habé moltes malalties
V. Canes
l'hiberm passad ba nyhabé[8] moltes malalties
Peníscola
l'hiber passad ban hi-habé[9] moltes malalties
Vistabella
el himbern passad banyhaber moltes malalties
l'Alcora
l'hivern passad va.vé moltes malalties
Orpesa
l'hiver passad vanyavé moltes malalties
Aín
l'hibern passad baen Moncofa
l'hiver passad varen haver moltes malalties
Casinos
l'hiber passad yhagueren[10] moltes malalties
Rafelbunyol
l'hiber passad [11] moltes malalties
Quart de P.
l'hiber passad [12] moltes malalties
Torís
l'hibern passat haberen moltes malalties
Polinyà
el hiverm passad van yhaure[13] moltes malalties
Massalavés
l'hibern passadd yhagué[14] moltes malalties
Llanera de R.
l'hivern passad vaen [15] moltes malalties
(impersonal, )
Beniopa
l'hiver passad va.ver moltes malalties
Moixent
l'hivern passad va.ver moltes enfermetats
Biar
l'hiver passad van haver moltes malalties
Benilloba
l'hivern passat[16] feyen moltes pluges[17]
Benialí
l'hiver passad vaen ayhaver moltes malalties
Calp
l'hiver passat hagué moltes maralties
el Pinós
l'hiver passad van havé moltes malalties
el Campello
l'hiver passad van haver moltes malalties
Crevillent
el hiver passad van havé moltes malalties
Guardamar
l'hivern passat haveren vàres malalties

374 Hace tres años que no lo veo
Cinctorres
fa tres any(i)x que no l'hai bist
P. Benifassà
fa tres any(i)x que no l'hai bist
V. Canes
fa tres anys(i)x[18] que no l'hai bist
Peníscola
fa tres any(i)x que'n l'hai bist[19]
Vistabella
fa tres any(i)x que no l'hai bist
l'Alcora
fa tres any(i)x que no l'ha vist
Orpesa
fa tres anys que no l'ha vist
Aín
fa tres any(i)x que no l'ha bist
Moncofa
fa tres any(i)x que no l'ha vist
Casinos
fa tres any(i)x que no l'ha bist
Rafelbunyol
fa tres any(i)x que no l'ha bist
Quart de P.
fa tres anys que no l'ha bist
Torís
jfa tres any(i)x que no l'ha bist
Polinyà
fa tres anys que no l'ha vist
Massalavés
jfa tres anys que no l'ha bist
Llanera de R.
fa tres anys que no l'ha bist
Beniopa
fa tres anys que no l'ha vist
Moixent
fa tres anys que no l'ha vit[20]
Biar
fa tres any(i)x que no l'ha vist
Benilloba
fa tres anytx que no.l veig
Benialí
fa tres anys que no l'ha vist
Calp
fa tres anytx que no l'ha vist
el Pinós
fa tres anytx que no l'ha vist
el Campello
fa tres anys que no l'ha vist
Crevillent
fa tres anys que no l'he vist[21]
Guardamar
fa tres anys que no l'ha vist

375 Ayer volví temprano§
Cinctorres
ahir baix bindre pròónte
P. Benifassà
ahí ba(i)x bindre pròónte
V. Canes
ahir ba(i)x bindre enjorn
prònte
Peníscola
ahir ba(i)x bindre anj(t)jor
Vistabella
ahir baix bindre prònte
l'Alcora
ahir vaix vindre anj(t)jórn
Orpesa
ahir va(i)x vind.nyj(t)jorn[22]
Aín
ahir ba(i)x bindre.nxorn
Moncofa
ahir va(i)x vindre.nj(t)jor
Casinos
ahir binguí-enxor
Rafelbunyol
ahir torní-enxor
Quart de P.
ahir torní-enxor
Torís
ahir torní enxorn
Polinyà
ahir vinguí enjorn
Massalavés
ahir bingué enxorn
Llanera de R.
ahir vaig vindre anj(t)jorn
Beniopa
ahir va(i)x vindre anj(t)jorr
Moixent
ahir vaig vindre enj(t)jorn
Biar
ahir va(i)x vindre enjorn
Benilloba
ahir va(i)x vindre prònte
Benialí
ahir va(i)x vindre anj(t)jorn
Calp
ahir va(i)x víndrer anjorr
el Pinós
ahir va(i)x tornà-inj(t)jor
el Campello
ahir va(i)x tornar enj(t)jorr
Crevillent
ahir va(i)x tornà enyjór
Guardamar
ahir vinguí temprano

379 Hoy ha hecho viento todo el día
Cinctorres
abu ha fed ben to lo dia
P. Benifassà
abu ha fed ben tod lo dia
V. Canes
abu tod lo dia ha fed ben
Peníscola
abu ha fed ben tod lo dia
Vistabella
bu ha fet aire tot el dia
l'Alcora
hi ha fed aire tod lo dia
Orpesa
hi ha fed vent tod lo dia
Aín
hi ha fet un airegàs tod lo dia
Moncofa
gi ha fed ven tod lo dia
Casinos
hi ha fet aire tod lo dia
Rafelbunyol
hi ha fet aire tod lo dia
Quart de P.
hi ha fet aire tod lo dia
Torís
hi que aire ha jfet tot el dia
Polinyà
hi ha fet aire tod lo dia
Massalavés
hi ha jfet aire tod lo dia
Llanera de R.
hi ha fet aire tod lo dia
Beniopa
hi ha fet aire tod lo dia
Moixent
hi ha fet aire tod lo dia
Biar
hi ha fed aire to.l dia
Benilloba
hu-i ha fet aire tol lo dia[23]
Benialí
gi ha fed ven tod lo dia
Calp
gi ha fed vent tot el dia
el Pinós
gi ha fed aire tod el dia
el Campello
hi ha fed ven tot el dia
Crevillent
gi ha fet aire tot el dia
Guardamar
gu ha fed vent tot el diaVicent Garcia Perales, ALPI, Quadern I, 354 Me pidieron que les ayudara

Guardamar (...) / Benialí (...)


354 Me pidieron que les ayudaseCinctorres: me ban di que.ls a(t)judés
P. Benifassà: me ban di que.ls a(t)judés
V. Canes: me ban di que.ls a(t)judara
Peníscola: me ban demanà que.ls aj(t)judara
Vistabella: me baren di que.ls aj(t)judara
l'Alcora: me van di que.ls aj(t)judara
Orpesa: em van demanà que.ls aj(t)judare
Aín: me baen dir que.'ls atxudara
Moncofa: me varen dir que.ls ajudara
Casinos: me digueren que.ls atxudara
Rafelbunyol: em digueren que.ls atxudara
Quart de P.: em digueren que.ls atxudara
Torís: em demanaren que.ls atxudara (els)
Polinyà: em demanaren que.ls ajudara (els)
Massalavés: me demanaren que.ls atxudara (els)
Llanera de R.: em vaen demanar que.ls ajudara (els)
Beniopa: me vaen demanar que.ls aj(t)judara
Moixent: me vaen demanar que.ls aj(t)judara (els)
Biar: em van demanar que les ajudara (les)
Benilloba: me vaen demanar que.s ajudara
Benialí: me demanaren que.s ajudara / a-dara (els)
Calp: me demanaren que.ls ajudara
el Pinós: me van demanà que.s ajudara (els)
el Campello: em van demanar que.s a(t)ju-ara (es)
Crevillent: me van demanà que.s aju-ara (es)
Guardamar: me demanaren que.s a-dara (es)

Joan Veny i Clar, ressenya de la Tesi doctoral de Vicent-Ferran Garcia Perales

Autors: Veny i Clar, Joan
Nom de la revista: Estudis romànics / a cura d'Antoni M. Badia i Margarit
Volum: XXV
Any d'edició: 2003
Número de pàgines: P. 464